Αλλαγή αντίθεσης
Μέγεθος κειμένου
ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Language flagLanguage flag
  • Τα Πιεστικά Συγκροτήματα είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να είναι εύκολη η χρήση τους σε περιορισμένους χώρους. Επίσης παραδίδονται πλήρως συναρμολογημένα, με όλα τα εξαρτήματά τους, ώστε από την πλευρά του πελάτη δεν απαιτείται παρά μόνο η υδραυλική σύνδεση του συγκροτήματος και η ηλεκτροδότησή του.