Αλλαγή αντίθεσης
Μέγεθος κειμένου
ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Language flagLanguage flag
  • Η απορροή από το πλύσιμο αυτοκινήτων σε πρατήρια ή ειδικά πλυντήρια, μπορεί να επεξεργαστεί με τις μονάδες βιολογικού καθαρισμού της ORM έτσι ώστε να έχουμε νερό απαλλαγμένο από τα περισσότερα  πρόσμικτά του σε βαθμό που μπορεί αυτό να επαναχρησιμοποιηθεί ή να διοχετευτεί σε φυσικό αποδέκτη.