Αλλαγή αντίθεσης
Μέγεθος κειμένου
ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Language flagLanguage flag
  • Οικιακοί αποσκληρυντές της PANICE Ιταλίας.

    Διαθέσιμοι σε δυο μοντέλα:

    • Μικρός, με 12 λίτρα ρητίνης με δυνατότητα χρονικού ή ογκομετρικού ελεγχου.
    • Μεγάλος, με 30 λίτρα ρητίνης με δυνατότητα χρονικού ή ογκομετρικού ελεγχου.