Αλλαγή αντίθεσης
Μέγεθος κειμένου
ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Language flagLanguage flag
 • Η αντίστροφη όσμωση (RO), παράγει νερό υψηλής ποιότητας απαλλαγμένο από ανόργανες ουσίες, βιολογικά και στερεά σωματίδια. Σε συνδυασμό με απολύμανση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), έχουμε στη διάθεσή μας απόλυτα καθαρό νερό. Είναι η αναστροφή του φαινομένου της όσμωσης σε ημιπερατές μεμβράνες όπου νερό χαμηλής πυκνότητας διαπερνά την ημιπερατή μεμβράνη προς διάλυμα νερού υψηλής συγκέντρωσης διαλυμένων στερεών. Η τεχνολογία, αντιστρέφοντας αυτό το φαινόμενο με την εφαρμογή πίεσης στο διάλυμα υψηλής πυκνότητας παρέχει νερό καθαρό. Όλες οι μονάδες αντίστροφης όσμωσης έχουν ένα ποσοστό απόρριψης νερού.

  Η εταιρεία μας διαθέτει συστήματα για οικιακή αντίστροφη όσμωση, τα οποία τηρούν τις τελευταίες Ευρωπαϊκές οδηγίες για την επεξεργασία του νερού και είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001 : 2000. Ολες οι μονάδες αντίστροφης όσμωσης περιλαμβάνουν τα βασικά στάδια προφίλτρανσης και μετεπεξεργασίας ώστε να παρέχουν νερό άριστης ποιότητας. Εφαρμόζονται εκτεταμένα στην επεξεργασία νερού αμφιβόλου ποιότητας ή νερό το οποίο έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλο προς πόση λόγο ύπαρξης επιζήμιων για την υγεία στοιχείων όπως αρσενικό, βόριο, νιτρικά, και άλλα στοιχεία που υπερβαίνουν τα όρια για χρήση πόσιμου νερού.  Διατίθενται και συστήματα αντίστροφης όσμωσης που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό έλεγχο και ανάλογα με το μοντέλο μπορούν να συμπεριλάβουν αυτόματη έκπλυση των μεμβρανών, αναγγελία διαρροής και φραγή της παροχής, αναγγελία αλλαγής φίλτρων, έλεγχος ποιότητας νερού εξόδου κ.α

  ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
  • Χλώριο • 100%
  • Σωματίδια 100%
  • Νιτρικά 50%
  • Βαρέα μέταλλα
  • 93-98%