Αλλαγή αντίθεσης
Μέγεθος κειμένου
ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Language flagLanguage flag
  • ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ U.V.

    • Η χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας, UV, αποτελεί ασφαλές, απλό και φθηνό τρόπο σημειακής απολύμανσης του νερού.
    • Η τοποθέτηση της συσκευής UV γίνεται πάντα λίγο πριν το σημείο χρήσης και ποτέ στην αρχή ενός δικτύου.
    • Η υπεριώδης ακτινοβολία σκοτώνει ακαριαία όλους τους μικροοργανισμούς χωρίς να επιρεάζει καθόλου τις φυσικο-χημικές ιδότητες του νερού.
    • Η ακτινοβολία UV επιδρά 500 φορές πιο γρήγορα από το χλώριο χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.