Αλλαγή αντίθεσης
Μέγεθος κειμένου
ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Language flagLanguage flag
  • Οι επαγγελματικοί λιποσυλλέκτες κατασκευάζονται στρογγυλοί από fiberglass ή polyethylene με χωρητικότητα ανάλογη της δυναμικότητας του εστιατορίου που προορίζονται, ενώ οι οικιακοί λιποσυλλέκτες είναι ορθογωνικού σχήματος και υπάρχουν σε δύο μεγέθη. Για 2 ή 4 οικιακές κουζίνες.

    Τεχνικά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται στην σελίδα τους.

    Χαρακτηριστικό όλων λιποσυλλεκτών είναι ότι πρέπει να τοποθετούνται απ’ ευθείας στη γραμμή της κουζίνας πριν αυτή συνδεθεί με τη γραμμή των λυμάτων και μαζί οδηγηθούν πιθανώς σε κάποιο βιολογικό. Οι λιποσυλλέκτες μας έχούν εύκολη πρόσβαση καθιστώντας τους μοναδικούς σε ευκολία συντήρησης!

    Η εταιρία μας διαθέτει επαγγελματικούς και οικιακούς λιποσυλλέκτες γραμμής για όλες τις ανάγκες.