Αλλαγή αντίθεσης
Μέγεθος κειμένου
ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Language flagLanguage flag
 • Οι αντλίες μαγνητικής ζεύξης προορίζονται κυρίως για χρήση σε μετάγγιση διαβρωτικών χημικών υγρών.
  Για παράδειγμα:
  • Υποχλωριώδες νάτριο 14% ( Υγρό Χλώριο για ποσιμο νερό σε δήμους, κοινότητες, επεξεργασία νερού και ακόμη πισίνες )
  • Υδροχλωρικό οξύ. ( Καθαριστικό υγρό για μπάνια, τουαλέτες, βιομηχανία )
  • Θειϊκό οξύ. (Υγρά μπαταριών μολύβδου )
  *Βεβαίως διατίθενται αντλίες για όλα σχεδόν τα είδη χημικών.