Αλλαγή αντίθεσης
Μέγεθος κειμένου
ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Language flagLanguage flag
  • Οι βαρελαντλίες είναι αντλίες κυρίως για μετάγγιση χημικών απο το ίδιο το βαρέλλι αποθήκευσης σε άλλο δοχείο διανομής ή το αντίθετο σε περιπτώσεις συλλογής χημικών όπως για παράδειγμα, περιπτώσεις ανακύκλωσης λαδιών ή χημικών οπου απο μικρά δοχεία κάνουμε συλλογή σε βυτία.