Αλλαγή αντίθεσης
Μέγεθος κειμένου
ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Language flagLanguage flag
  • Δοσομετρικές αντλίες ( χλωριωτές ), Ηλεκτρόδια, Αισθητήρια, Υδρόμετρα με παλμό, Δεξαμενές χημικών, Ελεγκτές και ανταλλακτικά για όλα τα παραπάνω. Για όλων ειδών τις εφαρμογές. Βιομηχανικές ή οικιακές. Για Δήμους και Κοινότητες.
    ​Τριφασικές ή μονοφασικές.
    Για τη λειτουργία των συστημάτων δοσομέτρησης και την επικοινωνία τους με δίκτυο, κατασκευάζουμε ηλεκτρολογικούς πίνακες για κάθε περίπτωση.
    Το τεχνικό τμήμα της εταιρίας μας υποστηρίζει όλα τα υλικά που διαθέτουμε.

    Στο παρακάτω βίντεο δίδεται μια τυπική εγκατάσταση δοσομετρικών αντλίων στη βιομηχανία.