Αλλαγή αντίθεσης
Μέγεθος κειμένου
ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Language flagLanguage flag
  • Αναδευτήρες - αναμίκτες για δεξαμένες μικρής ή μέσης χωρητικότητας. Για διάλυση ή απλή ανάδευση χημικών ή άλλων υγρών.