Αλλαγή αντίθεσης
Μέγεθος κειμένου
ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Language flagLanguage flag
  • Δοσομετρικές περισταλτικές αντλίες για κάθε χρήση. ( τρόφιμα, φάρμακα, χημικά, διάφορα υγρά ).

    Η περισταλτική αντλία έχει σαν αρχή λειτουργίας το φαινόμενο του περισταλτικού σωλήνα.

    Όλες οι περισταλτικές αντλίες φέρουν πλήρες κιτ σύνδεσης με λάστιχο και ποδοβαλβίδα αναρρόφησης + λάστιχο και βαλβίδα κατάθλιψης.

    Ρυθμιζόμενες ή όχι, με παροχή απο 1 - 100 L/h και απο 1 - 3 bar πίεση.

    Σε 220Vac, 24Vdc & 12Vdc.