Αλλαγή αντίθεσης
Μέγεθος κειμένου
ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Language flagLanguage flag
  • Αυτόματοι χλωριωτές.

    Αυτόματοι ρυθμιστές PH.

    Ετοιμα συστήματα ελέγχου χλωριου ORP και PH για ιδιωτικές πισίνες. Αυτόματοι δοσομετρητές για αλεοκτόνο, κροκκιδωτικό, ενεργό οξυγόνο.

    Για πισίνες κοινού διατείθενται συστήματα κατ' απαίτηση. Η γκάμα των προϊόντων μας καλύπτει όλων των ειδών τις απαιτήσεις.