Αλλαγή αντίθεσης
Μέγεθος κειμένου
ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Language flagLanguage flag
  • Η επεξεργασία νερού περιλαμβάνει όλα τα μέσα που απαιτούνται ωστε να αποκτήσει το νερό τα επιθυμητά φυσικοχημικά χαρακτηριστικά για την απαιτούμενη εφαρμογή.

    Η εταιρία μας κατέχει τη τεχνογνωσία και τη γκάμα των μέσων για να δώσει λύσεις σε κάθε εφαρμογή επεξεργασίας νερού. Απο απλά οικιακά φίλτρα για αφαίρεση χλωρίου ( ενεργός άνθρακας ), αποσκληρυντές, μέχρι απαιτητικές εφαρμογές αντίστροφης όσμωσης με πολλαπλά στάδια προεπεξεργασίας για αποσκλήρυνση, αποσιδήρωση, αποχλωρίωση κτλ.

    Μηχανικοί της  εταιρίας είναι έτοιμοι για κάθε ζήτηση προσφοράς συστήματος επεξεργασίας νερού.