Αλλαγή αντίθεσης
Μέγεθος κειμένου
ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Language flagLanguage flag
 • Η εταιρεία μας διαθέτει συστήματα αντίστροφης όσμωσης βιομηχανικές εφαρμογές, τα οποία τηρούν τις τελευταίες Ευρωπαϊκές οδηγίες για την επεξεργασία του νερού και είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001 : 2000. Οι μονάδες συναρμολογούνται στην Ευρωπαϊκή ένωση.Εφαρμόζονται εκτεταμένα στην επεξεργασία υφάμυρου ή θαλασσινού νερού,παρέχοντας πόσιμο νερό. Η επιτυχία των συγκροτημάτων αντίστροφης όσμωσης οφείλεται στην κορυφαία ποιότητα των υλικών και εξαρτημάτων, στη σωστή προ-επεξεργασία, ανάλογα με την ποιότητα του ακατέργαστου νερού αλλά και στη επεξεργασία μετά το στάδιο της αντίστροφης όσμωσης. Όλα τα συστήματα περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό έλεγχο και ανάλογα με το μοντέλο μπορούν να συμπεριλάβουν αυτόματη έκπλυση, αυτόματο καθαρισμό και απολύμανση του συστήματος,alarm για μειωμένη παροχή ή μη αποδεκτή ποιότητα νερού εξόδου, ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με συστήματα προ-επεξεργασίας. Τα συστήματα αντίστροφης όσμωσης, ανάλογα με κάθε εφαρμογή, περιλαμβάνουν μια ολοκληρωμένη διαδικασία επεξεργασίας που κατά περίπτωση μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:

  ΠΡΟ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
  • Χλωρίωση • Εξαερωτικοί πύργοι
  • Φίλτρανση με πολυστρωματικά φίλτρα • Απιονισμός μέσω ιοντοεναλλάκτικων ρητινών
  • Φίλτρανση με φίλτρα ενεργού άνθρακα • Αποστείρωση μέσω ακτινοβολίας UV
  • Αποσκλήρυνση • Απόλυτη φίλτρανση (sub-micronic)
  • Αποσιδήρωση
  • Χημική επεξεργασία

  Ιδανικά για μεγάλα ενυδρεία, πληντήρια αυτοκινήτων, παραγωγή πάγου, πληντήρια ξενοδοχείων κ.α.