Αλλαγή αντίθεσης
Μέγεθος κειμένου
ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Language flagLanguage flag
  • Ο απιονισμός του νερού γίνεται με χρήση συνδιασμού κατιονικών και ανιονικών συνθετικών ρητινών και προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής. Διατίθενται τύποι με συνδιασμό ρητίνων στο ίδιο δοχείο ή διπλοί απιονιστές με δυνατότητα αναγέννησης των ρητίνων.