Αλλαγή αντίθεσης
Μέγεθος κειμένου
ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Language flagLanguage flag

Όροι Χρήσης

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας www.brentas.gr. Η παρούσα ιστοσελίδα παρουσιάζει και αναλύει μέσω του διαδικτύου τα προϊόντα και τους τομείς δραστηριοποίησης της ετιαρείας. Όταν επισκέπτεσθε την εν λόγω ιστοσελίδα και κάνετε χρήση τρέχουσας ή μελλοντικής υπηρεσίας που αυτή παρέχει, αποδέχεσθε τους όρους αυτούς, τους οποίους παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά πριν προβείτε σε οποιαδήποτε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Το υπέυθυνο τμήμα διαχείρισης της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το κοινό για οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή μέσα από τις σελίδες του. Η ιστοσελίδα www.brentas.gr συστάθηκε και λειτουργεί στην Ελλάδα, και οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τη χρήση του διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Οι επισκέπτες από το εξωτερικό οφείλουν να γνωρίζουν το κατά τόπους νομοθετικό καθεστώς που διέπει τη χρήση του δικτυακού τόπου και ευθύνονται για την εφαρμογή του.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας (διακριτικοί τίτλοι, σήματα, γραφικά, φωτογραφίες, λογισμικό, κείμενα κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΜΠΡΕΝΤΑΣ Μ. Ε.Π.Ε. και προστατεύονται από την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε εμπορική ή μη χρήση τους επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης συναίνεσης της εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Πληροφορίες

Η ΜΠΡΕΝΤΑΣ Μ. Ε.Π.Ε. δεσμεύεται για την ακρίβεια των περιεχομένων σε αυτό πληροφοριών, σε ό,τι αφορά την ταυτότητα της ιστοσελίδας. Στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται για λάθη εκ παραδρομής κατά την καταχώρηση ηλεκτρονικών δεδομένων στην ιστοσελίδα.

Δεσμοί με άλλους διαδικτυακούς τόπους

Το www.brentas.gr δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για τη νομιμότητα, την ποιότητα και την καταλληλότητα άλλων δικτυακών τόπων, με τους οποίους τυχόν υπάρχουν δεσμοί σε αυτό. Οι χρήστες του www.brentas.gr αποδέχονται ότι παραιτούνται οιωνδήποτε διεκδικήσεων σε βάρος της εταιρείας σε σχέση με αυτούς τους δικτυακούς τόπους.

Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα (όνομα, email, ηλικία, επάγγελμα) που δηλώνονται στο www.brentas.gr, κατά τη δημιουργία νέου ηλεκτρονικού λογαριασμού στο site με τη συγκατάθεση των χρηστών τηρούνται σε αρχείο, άκρως προστατευμένο από κακόβουλες εξωτερικές ενέργειες υποκλοπής, και επεξεργάζονται με όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των διατάξεων του ν. 2472/1997 από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την εταιρεία για σκοπούς ενημερωτικούς.

Ευθύνη χρηστών

Οι χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται να μην αποστέλλουν στην εταιρεία περιεχόμενο παράνομο, προσβλητικό των χρηστών ηθών, του www.brentas.gr ή τρίτων, να απέχουν από τη μετάδοση υλικού που δύναται να περιέχει ιούς λογισμικού ή προγράμματα με σκοπό τη δολιοφθορά και να απέχουν από την παράνομη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών για οποιονδήποτε λόγο.