Αλλαγή αντίθεσης
Μέγεθος κειμένου
ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Language flagLanguage flag
Εμβολοφόρες αεραντλίες

 • Για ιδαίτερα παχύρευστα υγρά.

  • Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση
  • Μεγάλος λόγος πίεσης κατάθλιψης προς πίεση παρεχόμενου αέρα
  • Δεν απαιτούν λίπανση
  • Δυνατότητα στεγνής λειτουργίας
  • Μεταβαλλόμενη παροχή
  • Μέγιστο ιξώδες αντλούμενου υγρού έως 130.000 cp

   

   

 • *Με προθέρμανση υγρού