Αλλαγή αντίθεσης
Μέγεθος κειμένου
ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Language flagLanguage flag
Ανταλλακτικές λάμπες απολύμανσης UV

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΠΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ U.V.

ΙΣΧΥΣ ΜΗΚΟΣ
6 Watt 22 cm
11 Watt 22 cm
16 Watt 30 cm
30 Watt 90 cm
50 Watt 90 cm