Αλλαγή αντίθεσης
Μέγεθος κειμένου
ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Language flagLanguage flag
Πισινα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ PH & RX ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ.

  • Περισταλτική με ΔΙΠΛΟ επεξεργαστή.
  • Περισταλτικός μεταβλητός ρυθμός ροής, ρυθμιζόμενος από , απλή λειτουργία.
  • Πίεση λειτουργίας έως 3 bar.
  • 1 διακόπτης ON-OFF ανα μετρητή.
  • 1 έξοδος για έλεγχο με PWM Pulse Width Modulation ανα παράμετρο.
  • 1 έξοδος τών 4-20 mA για καταγραφέα δεδομέων ή αναλογική αντλία, ανα παραμετρο.
  • Έυρος PH 0-14.
  • Έυρος μέτρησης δυναμικού οξειδοαναγωγής REDOX ± 0-1000 mV.
  • Ανάλυση PH ±0.01 / RX ±1 mV.