Αλλαγή αντίθεσης
Μέγεθος κειμένου
ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Language flagLanguage flag
Πισινα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ PH ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ.

Αυτόματος έλεγχος και ρύθμιση PH. Συνεχή και σταθερή. Με δυνατότητα καταγραφής. PID control σε όλα τα μοντέλα.

  • Ελεγκτής της σειράς D20.
  • Περισταλτική αντλία με μεταβλητό ρυθμό ροής, κατάλληλη για όλες τις πισίνες, απλή λειτουργία.
  • 2 ζεύγη ξηρών επαφών ON-OFF.
  • 1 έξοδος για έλεγχο με PWM Pulse Width Modulation .
  • 1 έξοδος τών 4-20 mA για καταγραφέα δεδομέων ή με PID control για δοσομετρική αντλία.
  • Έυρος PH 0-14.
  • Ανάλυση PH ±0.01.