Αλλαγή αντίθεσης
Μέγεθος κειμένου
ΕΣΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Language flagLanguage flag
Πισινα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΑ

Αυτόματη μέτρηση & χλωρίωση. Συνεχή και σταθερή. Με δυνατότητα καταγραφής. PID control σε όλα τα μοντέλα.

Ενσωματωμένη περισταλτική αντλία.

  • Ελεγκτής της σειράς D20.
  • Περισταλτική αντλία με μεταβλητό ρυθμό ροής, κατάλληλη για όλες τις πισίνες, απλή λειτουργία.
  • 2 ζεύγη ξηρών επαφών ON-OFF.
  • 1 έξοδος για έλεγχο με PWM Pulse Width Modulation.
  • 1 έξοδος τών 4-20 mA για καταγραφέα δεδομέων ή με PID control για δοσομετρική αντλία.
  • Έυρος μέτρησης δυναμικού οξειδοαναγωγής REDOX ± 0-1000 mV.
  • Ανάλυση RX ±1 mV.