espa-banner

Oxiperm Pro

Oxiperm Pro

Oxiperm Pro

Η απολύμανση του νερού αποτελεί το πρώτο στάδιο για την εξάλειψη μολυσματικών παθογόνων μικροοργανισμών και για τη διασφάλιση της ποιότητας του. Το διοξείδιο του χλωρίου αποτελεί ιδανικό απολυμαντικό μέσο ενάντια σε όλες τις μορφές παθογόνων όπως ιούς, μικρόβια, μύκητες, άλγη και άλλους μικροοργανισμούς.

Oxiperm Pro

Η απολύμανση του νερού αποτελεί το πρώτο στάδιο για την εξάλειψη μολυσματικών παθογόνων μικροοργανισμών και για τη διασφάλιση της ποιότητας του. Το διοξείδιο του χλωρίου αποτελεί ιδανικό απολυμαντικό μέσο ενάντια σε όλες τις μορφές παθογόνων όπως ιούς, μικρόβια, μύκητες, άλγη και άλλους μικροοργανισμούς.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥ:

Το υψηλό δυναμικό οξειδοαναγωγής του, σε σχέση με άλλα απολυμαντικά μέσα όπως η χλωρίνη, μειώνει τις απαιτήσεις σε ποσότητες χημικού και καταπολεμά και τα πιο ανθεκτικά μικρόβια, όπως η λεγεωνέλλα. Επιπλέον, η ισχυρή υπολειμματική του δράση προστατεύει το δίκτυο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ακόμα και με χαμηλή ροή νερού και δεν αφήνει παραπροϊόντα τα οποία επηρεάζουν τη γεύση ή την οσμή του νερού. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του διοξειδίου του χλωρίου είναι η δράση του έναντι του βιοφίλμ, το οποίο αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη και την επανεμφάνιση μικροοργανισμών. Τέλος, η δράση του είναι ανεξάρτητη της τιμής του pH, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα του ακόμα και σε αλκαλικό περιβάλλον.

Σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί η υψηλή αστάθεια του, λόγω της υψηλής δραστικότητας του. Συνεπώς το διοξείδιο του χλωρίου πρέπει να παράγεται επί τόπου στην εκάστοτε εγκατάσταση.

row presentation

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ:

Τα συστήματα Oxiperm Pro βρίσκουν μεγάλο πεδίο εφαρμογών όπως η απολύμανση του νερού σε εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, στη βιομηχανία τουρισμού, στη βιομηχανία τροφίμων, σε αγροτικές καλλιέργειες, στην απολύμανση του νερού διεργασιών σε πύργους ψύξης κ.α.

row presentation

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ OXIPERM PRO:

Τα συστήματα απολύμανσης Oxiperm Pro της Grundfos παράγουν και δοσομετρούν διοξείδιο του χλωρίου με στόχο την αποτελεσματική απολύμανση του νερού.
Το διοξείδιο του χλωρίου παράγεται επιτόπου μέσω της αντίδρασης αραιωμένων διαλυμάτων χλωριώδους νατρίου (NaClO2) και υδροχλωρικού οξέος (HCl). Το παραγόμενο απολυμαντικό μέσο κατόπιν αποθηκεύεται στο ενσωματωμένο δοχείο αποθήκευσης, ενώ υπάρχει η δυνατότητα δοσομέτρησης είτε ανάλογα με την παροχή νερού (μέσω παλμικού υδρομετρητή) είτε ανάλογα με τη συγκέντρωση του διοξειδίου του χλωρίου μέσω αισθητηρίου μέτρησης, είτε με συνδυασμό των δύο μεθόδων.

row presentation

Στα οφέλη των συστημάτων Oxiperm Pro συγκαταλέγονται:

• Compact κατασκευή και αρμολόγηση που επιτρέπει εγκατάσταση ακόμα και σε περιορισμένους χώρους
• Ακριβής υπολογισμός των απαιτούμενων ποσοτήτων απολυμαντικού μέσου
• Χαμηλό κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης
• Στιβαρή κατασκευή και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον
• Δυνατότητα ολοκληρωμένης καταγραφής των μετρούμενων τιμών και απομακρυσμένος έλεγχος του συστήματος (προαιρετικά)

row presentation
Technical Data
Technical Data
brand logo white reliable water solutions brand circles white
Oxiperm Pro
Μετάβαση στο περιεχόμενο